Info Tilburg

Solar-Plexus is inmiddels een ruim begrip geworden in de Erotische massage wereld.
Solar-Plexus staat niet alleen voor massages maar ook met een juiste klik voor dat extra beetje meer .
Koestraat 44, 5014 ED in Tilburg.

In een ongedwongen sfeer en in een moderne strak ingerichte salon bieden wij u als liefhebber een stukje erotiek aan op Hoog Niveau.
Solar-Plexus is uitgegroeid tot een Bron van Inspiratie voor een ieder die een Erotische prikkelende dimensie wil toevoegen aan zijn of haar Lifestyle.
De Dames bieden u een stukje paradijs voor uiterst sensuele Body-Body massages in diverse daarvoor ingerichte suites.

Voor Uw speciale wensen bieden de suites bij uitstek een prachtige gelegenheid wat kan variëren van een intense totale lichaam massage tot een uiterst sensuele Body-Body massage.

Waanzinnige momenten beleeft u in de special de Luxe room. Hierin ondergaat U al de facetten van de VIP exclusief met als extra dimensie een heerlijke Whirlpool.

Solar-Plexus kent geen drempels. Ook echtparen zijn van harte welkom. Masseuses met een passie voor zowel man als vrouw laten U kennis maken met hun erotische ontspanning massages met al haar facetten.

Veel mannen, vrouwen en vrienden groepjes zijn u al voor gegaan en maken enthousiast gebruik van de mogelijkheden die de suites u bieden wij verlenen u alle medewerking in het vervullen van Uw wensen binnen onze mogelijkheden.

Zoekt u ook verkoeling?
Ondanks dat onze lieve dames de temperatuur ook achter de gesloten deur laten stijgen
Kunnen wij u garanderen dat door onze heerlijk airco’s in alle kamers u nu nog meer intens hiervan kunt genieten!

De centrale ligging van de salon maakt ons uitstekend bereikbaar.
Wij zijn 7 dagen per week geopend van maandag t/m zaterdag 10.30 – 22.00 en zondag van 11.00 – 22.00.

Slecht weer? Geen probleem wij zorgen dat daar altijd een paraplu staat die u geheel vrijblijvend kunt lenen.

Betaling kan geschieden met contant geld, pinnen of creditcard.
Voor betaling met creditcard voegen we een toeslag van 10% toe. Betalingen per creditcard worden altijd discreet verwerkt.
Onze naam verschijnt niet op uw creditcardrekening.

Solar-Plexus has become a broad concept in the Erotic massage world.
Solar-Plexus not only stands for massages but also with a right click for that extra bit more.
Koestraat 44, 5014 ED in Tilburg.

In a relaxed atmosphere and in a modern sleek salon we offer you a piece of eroticism at high level as a fan.
Solar-Plexus has become a source of inspiration for anyone who wants to add an Erotic stimulating dimension to his or her Lifestyle.
The ladies offer you a piece of paradise for extremely Sensual Body-Body massages in various suites.

For your special needs the suites offer a wonderful opportunity that can vary from an intense total body massage to an extremely sensual Body-Body massage.

You will experience amazing moments in the special de Luxe room. Here you undergo all the facets of the VIP exclusive with an extra dimension a delicious Whirlpool.

Solar-Plexus has no thresholds. Married couples are also very welcome. Masseuses with a passion for both man and woman will introduce you to their erotic relaxation massages with all its facets.

Many men, women and friend groups have already come before you and made enthusiastic use of the possibilities that the suites offer you. We give you all the cooperation in fulfilling your wishes within our possibilities.

Are you looking for a cool place?
Despite the fact that our dear ladies also let the temperature rise behind the closed door
Can we guarantee you our air conditioning in all rooms will cool you down so you can enjoy yourself even more intensely!

The central location of the salon makes us easily accessible.
We are open 7 days a week from Monday to Saturday 10.30 – 22.00 and Sunday 11.00 – 22.00.

Bad weather? No problem we ensure that there is always an umbrella that you can borrow without any obligation.

Payment can be made with cash, debit card or credit card.
For payment by credit card, we add a 10% surcharge. Payments by credit card are always processed discretely.
Our name does not appear on your credit card account.

Erotische massages bij Kim Nederland

Kim Nederland is the place to be als het gaat om erotische-, sensuele- en (ont)spanning op hoog niveau, met als doel seksuele gevoelens op te wekken dan wel te versterken, de dames welke bij Kim Nederland werken zijn o.a. gespecialiseerd in erotische massages en hebben passie bij hun werkzaamheden. Ze weten als geen ander hoe ze de erotische spanning en seksuele lusten bij u kunnen opwekken.

Zien we je snel?